درباره ما

امید ملائکه

مدرس و هیئت علمی مدرسه کسب وکار ایده

مدرس آکادمی برند ایران


مدیر ارشد دپارتمان برندینگ کانون تبلیغاتی کروشه (اسبق)

مدیر برند و مشاور مدیر عامل هلدینگ تبلیغاتی فست کلیک

مدیر برند و مشاور جشنواره مد و لباس سیپال (اکنون)

مشاور مدیر عامل موبایل آباد (اسبق)

مدیر برند و مشاور مدیرعامل شرکت طب آرا (اکنون)

مدیر برند هلدینگ بازرگانی پارس کارینو (اکنون)

مدیر فروش و بازاریابی شرکت مهرسان طب گستر

مدیر برند و مشاور مدیر عامل برند تین لند (اکنون)

مشاور برند و مشاور مدیرعامل تام کیلین (اکنون)

امید ملائکه