برند و برند سازی

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ امروز شدیدا مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
زیرا افراد بیشتری متوجه شده اند بهترین نوع بازاریابی ، بازارسازی برای شخص خودشان است و قدرت برند شخصی یا پرسنال برند را درک کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا